Gå til innholdet
Sikker drift av UV-anlegg

Sikker drift av UV-anlegg

Aggregat basert på biodosimetrisk typegodkjenning fra Folkehelseinstituttet.

Typegodkjenningen for AQUAFIDES UV-aggregat forutsetter at UV-lamper skiftes etter 8760 driftstimer og at UV sensor re-kalibreres etter 1 års drift.
 


Vi anbefaler en årlig gjennomgang på anlegget med en av våre dyktige serviceingeniører som kan utføre de nødvendige arbeider og utstede en rapport som bekreftelse på at anlegget er i forskriftsmessig stand.

Tilbake