Gå til innholdet
Nytt filteranlegg

Nytt filteranlegg

for gjenvinning av Microsilica fra smelteovner på Elkem Thamshavn.

AG har nylig kjørt i gang et filteranlegg til Elkem Thamshavn, som er det største enkeltanlegg AG har levert - med nesten 5000m2 filterflate.

Filteret skal avlaste eksisterende filter som har vært hardt belastet, og sørge for at utslippet holdes godt under konsesjonskravet.

I leveransen inngår forutskiller, vifte med hydraulisk kobling for turtallsregulering, tiltak for støydemping og 35m høy skorstein.


Microsilica transporteres 200m til silo med kjedetransportører og pneumatiske sendere.

Elkem har gitt AG honnør for måten HMS er ivaretatt under montasjeperioden.

Tilbake