Gå til innholdet
Ny offshoreleveranse fra AG

Ny offshoreleveranse fra AG

AG har nylig levert to komplette API 610 VS4 pumpe-enheter til Aker Solutions

Disse skal installeres på den nye ilandføringsterminalen på Mongstad ifm Johan Sverdrup feltet. Pumpene leveres i 316 materiale og skal benyttes som dreneringspumper for oljeholdig vann og er produsert iht gjeldende Norsok, TR og API krav.

 AG vil også bistå ifm commisioning og igangkjøring på site.

 Vi takker vår kunde for tilliten og ønsker lykke til!

 

Tilbake