Gå til innholdet
AG Jet vannfilter

AG Jet vannfilter

Et in-line tilbakespylbart filter med en helt unik konstruksjon uten noen form for roterende deler.

Eneste bevegelige del er den automatiske ventilen på spylevannsutløpet som åpner og lukker til faste tidsintervall, eller ved høyt differansetrykk. Partikler filtreres ut ved at de stoppes på innsiden av filterstavene og ledes inn i en intern konisk beholder. Det filtrerte vannet passer ut gjennom filterstavene og forbi beholderen.

Tilbake