Gå til innholdet
Blåsemaskiner - Blowere

Blåsemaskiner - Blowere

For pneumatisk transport av pulver og granulater og ellers hvor man ønsker trykk eller vakuum i industrianlegg.

I kombinasjon med sluser eller injektorer med trykk opptil 0,6 bar.

Rootsblower for bl.a. pneumatisk transport - fluidiseringsrenner/-bunner og ellers hvor man ønsker trykk eller vakuum i industrianlegg. Trykk opptil 1,0 bar.

Tilbake