Gå til innholdet
Nytt tørkekonsept for tørrfisk

Nytt tørkekonsept for tørrfisk

AG har fått oppdrag med å bygge et tørrfisk-tørkeanlegg for Safe Track Food

...basert på et nyutviklet og patentert konsept.

Anlegget bygges i Bø ved Steinesjøen og skal stå ferdig sommeren 2019. Denne piloten er det første storskalaanlegget i sitt slag, og vi har forhåpninger om at teknologien vil få stor betydning for denne bransjen på sikt.

Les mer

Artikkel fra Bladet Vesterålen 16.8.2019

Tilbake