Gå til innholdet
Spennende pumpeleveranse

Spennende pumpeleveranse

AG leverer pumpeutstyr til Statkrafts pilotanlegg for saltkraft på Hurum.

Statkrafts prestisjeprosjekt.

Statkraft setter i disse dager i gang produksjon av elektrisk kraft ved sitt pilotanlegg på Hurum i Buskerud.

Anlegget produserer elektrisk kraft med prosessen osmose, som i korthet betyr at man utnytter potensialforskjellene mellom ferskvann og saltvann til å produsere elektrisitet. Man fører sammen ferskvann og saltvann adskilt av en membran. Saltet i sjøvannet trekker ferskvannet gjennom membranen, slik at trykket øker. Denne trykkøkningen kan så benyttes til å drive en turbin.

Saltkraftverk er i dag ikke i kommersiell drift, og anlegget på Hurum er altså et pilotanlegg som i drift vil produsere 2-4KW strøm netto. Man ser for seg at framtidige anlegg skal kunne gi elektrisk kraft til en by på 10 000 innbyggere.

Alfsen & Gunderson AS har levert utstyr fra en rekke av våre leverandører:

 

  - Edur Pumpenfabrik, Kiel: 5 stk sentrifugalpumper
  - Apex Pumps, Bristol UK: 2 stk sentrifugalpumper
  - Yamada Europe; Hengelo NL: 2 stk Trykkluftdrevne membranpumper
  - Seybert & Raiher Gmbh: Komplett doseringsanlegg for klor

I tillegg har vi levert prosessutstyr tilknyttet vår pumpeleveranse

Tilbake