Gå til innholdet

Tørking av tang og tare

Havet kommer til å være en viktig bidragsyter til nye klimavennlige industrier og bærekraftige løsninger i fremtiden. I Norge blir blant annet taredyrking og industriell produksjon av makroalger løftet frem av forskere som en potensiell, verdifull brikke i det grønne skiftet.

Med sine flerfoldige bruksområder og høye næringsinnhold kan tang og tare (også kalt makroalger) bidra som et klimavennlig alternativ for dyrefor, materialer, medisiner og mat. Vår langstrakte kystlinje og tradisjon for å høste fra havet gir gode forutsetninger for etablering av en bærekraftig næring basert på dyrking og tørking av makroalger. Algene blir mer konsentrert med næring når det tørkes, volumet reduseres betraktelig og holdbarheten øker.

Tørkesystemer 

Alfsen og Gunderson har tørkesystemer som passer utmerket til rask og skånsom tørking av makroalger. Med AGs lange erfaring og gode innovasjonskapasitet er vi godt rustet og klar til å være med å utvikle de beste tørkeløsningene også for tang og tare. AG har utviklet et system for tørking av store mengder tang og tare, og skal levere et stort tørkeanlegg for grisetang (ascophyllum nodosum) til Polar Algea AS i løpet av 2023. (Foto over: Arneoste)

AG kan levere alt fra små enkle avfuktere til store komplekse tørkeanlegg. Våre standard-avfuktere passer godt til mindre tørkerom for tang og tare.

Økt kapasitet - redusert tørketid

Lofoten Seaweed har gjort seg meget positivt bemerket i sitt arbeid med å bringe tang og tare inn i det nordiske kjøkkenet. De tok kontakt med AG i 2019 og ønsket hjelp til å øke tørkekapasiteten i et eksisterende tørkekammer. AG leverte en avfukter som enkelt kunne installeres i tørkekammeret og ifølge Tamara Singer, COO og med-grunnlegger i Lofoten Seaweed, ble tørketiden nesten halvert. I 2020 leverte AG vifter for forbedring av sirkulasjon i tørkekammeret og det ga ytterligere reduksjon i tørketiden

Fordeler med AG tørkeanlegg

 • Stor tørkekapasitet
 • Kort tørketid
 • Ivaretar sluttproduktets ønskede kvalitet
 • Lavt energiforbruk og god driftsøkonomi
 • Jevn tørking og mye luft
 • Forutsigbar tørkeprosess
 • Driftssikker
 • Uavhengig av uteklima
 • Enkel og oversiktlig betjening
 • Fjernovervåking / fjernstyring
 • Tørkehistorikk og sporbarhet

Alfsen og Gunderson har levert tørkesystemer i over 70 år og vårt fokus på innovasjon og utvikling gjør at vi fortsatt er en ledende leverandør av tørkeanlegg.

Vi satser på bærekraftig teknologi og tilbyr markedets mest innovative og energieffektive løsninger som nær sagt kan tørke hva som helst, med kortest mulig tørketid, og med tørketilstander som bevarer råvarens kvalitet og egenskaper. Nå leverer vi fremtidens tørkeanlegg med AG ECO-Dryer avfuktersystem som kombinerer sorpsjonsavfuktning med CO2 varmepumpeteknologi på en unik måte. Dette er tørkeanlegg som kombinerer stor kapasitet og kort tørketid med det desidert laveste energiforbruket og miljøvennlig kjølemedium. Gjennom tett dialog med kunden finner vi de beste løsningene og skreddersyr tørkeanlegget ut ifra kundens behov.  Og vi arbeider kontinuerlig med forbedring av våre tørkesystemer.

Når et tørkeanlegg skal designes så tar vi utgangspunkt i råvaren eller produktet som skal tørkes.

Ved hvilke tilstander (temperatur, luftfuktighet, lufthastighet) kan det tørkes uten at produktet forringes?
Hvordan er produktets øvrige egenskaper, som tykkelse/størrelse, hvor lett produktet avgir vannet, om det er ømfintlig for mekanisk påvirkning, om produktet kan ligge på brett eller henges i et tørkekammer eller om andre tørkeanordninger er bedre?
Hvor stor kapasitet er nødvendig? Hvor mye vann skal fjernes og hvor raskt?

AG har ressurser både på automasjon og konstruksjon, og bidrar ofte også med design av selve tørkekammeret og logistikken til produktet inn og ut av tørkekammeret. AG leverer anlegg både for batch-tørking i kammer og for kontinuerlig mating av produkter i en langtørke (tunell-tørke). Vi kan tilpasse tørkesystemene våre til de fleste typer tørkeanlegg og råvarer. Målet er tørkesystemer som gir raskest og jevnest mulig tørking med minst mulig energiforbruk for det aktuelle produktet, med et styringssystem som sikrer dette og er enkelt å betjene. 

Vi mener AG ECO-Dryer er fremtidens tørke-løsning for energieffektiv og driftssikker produksjon av tang og tare i stor skala. I slike anlegg er det store mengder vann som skal ut på kort tid, og det skal skje på en miljøvennlig måte som også tar vare på egenskapene og næringsstoffene i makroalgene.

Spør oss om tørking av tang og tare!

Felt markert med * må fylles ut.

Kontakt oss!

Produktansvarlig avfuktere og tørkesystemer

+47 95 73 92 41
Sveinung.Bekken@ag.no

Referanser - kunder

 • Polar Algae
 • Lofoten Seaweed

Last ned brosjyre her: