Gå til innholdet

Fisketørking

Norge har lange tradisjoner når det kommer til tørking av fisk. Fisken har vært med å forme norsk kultur og har vært bærebjelke i norsk økonomi i mange hundre år. Tørking av råvarer er verdens eldste konserveringsmåte og danner grunnlaget for mye av den norske matkulturen med et skiftende klima og behovet for å konservere råvarene mens de er i sesong. De fleste råvarer kan tørkes for å bevare næringsstoffene, men da er det viktig at de tørkes på riktig måte.

Alfsen og Gunderson leverer utstyrspakker eller komplette anlegg for innendørs tørking av fisk og fiskeprodukter som sikrer god kvalitet og bærekraftig produksjon. Med vår tørketeknologi får du markedets mest driftsøkonomiske og energieffektive anlegg som tørker raskt og jevnt under alle forhold.

Alfsen og Gunderson har levert tørkesystemer i over 70 år og vårt fokus på innovasjon og utvikling gjør at vi fortsatt er en ledende leverandør av tørkeanlegg.

Vi satser på bærekraftig teknologi og tilbyr markedets mest innovative og energieffektive løsninger som nær sagt kan tørke hva som helst, med kortest mulig tørketid, og med tørketilstander som bevarer råvarens kvalitet og egenskaper.

AG ECO-Dryer

Nå leverer vi fremtidens tørkeanlegg med AG ECO-Dryer avfuktersystem som kombinerer sorpsjonsavfuktning med CO2 varmepumpeteknologi på en unik måte. Dette er tørkeanlegg som kombinerer stor kapasitet og kort tørketid med det desidert laveste energiforbruket og miljøvennlig kjølemedium.

Gjennom tett dialog med kunden finner vi de beste løsningene og skreddersyr tørkeanlegget ut ifra kundens behov. Vi arbeider kontinuerlig med forbedring av våre tørkesystemer.

Når et tørkeanlegg skal designes tar vi utgangspunkt i råvaren eller produktet som skal tørkes.

 • Ved hvilke tilstander (temperatur, luftfuktighet, lufthastighet) kan det tørkes uten at produktet forringes?
 • Hvordan er produktets øvrige egenskaper, som tykkelse/størrelse, hvor lett produktet avgir vannet, om det er ømfintlig for mekanisk påvirkning, om produktet kan ligge på brett eller henges i et tørkekammer eller om andre tørkeanordninger er bedre?
 • Hvor stor kapasitet er nødvendig?
 • Hvor mye vann skal fjernes og hvor raskt?

Automasjon og konstruksjon

AG har ressurser både på automasjon og konstruksjon, og bidrar ofte også med design av selve tørkekammeret og logistikken til produktet inn og ut av tørkekammeret. AG leverer anlegg både for batch-tørking i kammer og for kontinuerlig mating av produkter i en langtørke (tunell-tørke).

Vi kan tilpasse tørkesystemene våre til de fleste typer tørkeanlegg og råvarer. Målet er tørkesystemer som gir raskest og jevnest mulig tørking med minst mulig energiforbruk for det aktuelle produktet, med et styringssystem som sikrer dette og er enkelt å betjene. 

Vi mener AG ECO-Dryer er fremtidens tørke-løsning for energieffektiv og driftssikker produksjon av tang og tare i stor skala. I slike anlegg er det store mengder vann som skal ut på kort tid, og det skal skje på en miljøvennlig måte som også tar vare på egenskapene og næringsstoffene i makroalgene.

Klippfisk

Klippfisk er saltet og tørket fisk, hvor torsk er den mest brukte fisketypen. Klippfisken ble opprinnelig lagt utover svabergene (klippene) for å tørke. Metoden er brukt i Norge siden 1700-tallet, da salt ble en rimelig importvare. Med tilgang på store mengder torsk langs vår langstrakte kystlinje ble Norge (først Kristiansund og senere Ålesund) et naturlig sentrum for klippfiskproduksjon. Fra 1950-tallet begynte man med mer effektiv innendørs produksjon og AG har hele tiden vært med og ledet denne utviklingen, blant annet med introduksjon av tørkeanlegg med varmepumpe. I dag foregår all kommersiell tørking av klippfisk i tørkeanlegg innendørs. Økende energipriser og strengere krav til mer energieffektiv og miljøvennlig produksjon bidrar til at produksjonen må redusere energiforbruket. Her kommer vår AG ECO-Dryer inn i bildet som den mest optimale løsningen for en energieffektiv og driftssikker produksjon av klippfisk.

Tørrfisk

Tørrfisk er den eldste formen for konservering av fisk som vi kjenner til. Metoden er over tusen år gammel. Tørrfisken har historisk vært en av Norges viktigste ressurser. Arkeologiske funn tyder på at tørr fisk ble eksportert ut av Norge allerede før Vikingtiden og var en viktig del av livsgrunnlaget til Vikingene.

På 1300-tallet utgjorde tørrfisken så mye som 80 % av eksporten i Norge. Tørking var avgjørende for å konservere råvarene når de var i sesong, slik at de ikke mistet sin verdi under transport. Tradisjonelt blir torsken tørket ute særlig i perioden februar-mai, der klimaet er gunstig. Med klimaendringene i den senere tid har en i økende grad opplevd degradert kvalitet på tradisjonell ute-hengt tørrfisk.  AG har levert tørkeanlegg til STF (SafeTrackFood) i Bø i Vesterålen. Dette er et utviklingsprosjekt der målet er konkurransedyktig innendørs produksjon både fra fersk og frossen torsk, slik at det kan leveres høykvalitets tørrfisk året rundt.

AG kan også levere tørkeanlegg for tørking av tørrfisk fileter, tørrfisk-snacks produkter, og utstyr for lagring/ettertørking av ute-hengt tørrfisk. Dette er mer og mer aktuelt siden tørrfiskprodusenter på grunn av klimaendringer ønsker å ta inn tørrfisken før den er ferdig tørket.

Fordeler med AG tørkeanlegg

 • Stor tørkekapasitet
 • Kort tørketid
 • Ivaretar sluttproduktets ønskede kvalitet
 • Lavt energiforbruk og god driftsøkonomi
 • Jevn tørking og mye luft
 • Forutsigbar tørkeprosess
 • Driftssikker
 • Uavhengig av uteklima
 • Enkel og oversiktlig betjening
 • Fjernovervåking / fjernstyring
 • Tørkehistorikk og sporbarhet
<!--@Item.AltTekst-->

Tørkeanlegg for tang og tare

Havet kommer til å være en viktig bidragsyter til nye klimavennlige industrier og bærekraftige løsninger i fremtiden. 

Les mer

Spør oss om fisketørking!

Felt markert med * må fylles ut.

Kontakt oss!

Produktansvarlig avfuktere og tørkesystemer

+47 95 73 92 41
Sveinung.Bekken@ag.no

Last ned brosjyre her:

Referanser - kunder

 • Lerøy
 • Nordnorsk Klippfiskkompani
 • ABS
 • SafeTrackFood AS
 • Brødrene Sperre
 • Brødrene Aarseth
 • Storbukt Fiskeindustri
 • Atlantic Seafood