Gå til innholdet

Silo og bulkanlegg

 Bulk håndtering av råvarer og ferdigvarer er standarden i mange bransjer, og et ønske eller mål for andre. AG har erfaring med design av bulk løsinger fra mange bransjer og vet hva som skal til for å en velfungerende løsing - både teknisk og økonomisk.

Siloer

For lagring leverer vi siloer for ulike behov etter egen konstruksjon eller i samarbeide med andre der spesialkompetanse er nødvendig. Mange støvtyper eller pulver kan være vanskelig å ha med å gjøre i silo. For å sikre stabil utmating er det viktig at siloutformingen er riktig.

Siloutmating

Utmatning av vanskelige produkter fra siloer og beholdere er en velkjent problemstilling i bransjen. Problemer med brodannelser og rottehull krever ofte ulike løsninger for å få en jevn materialflyt. ”Promoflow” kan være et godt alternativ mange steder. Løsningen krever et minimum av ombygging på eksisterende anlegg og jobber etter prinsippet ”vibrering av produktet – ikke beholderen”. Vi har også kunnskap og erfaring med de langt fleste andre kjente typer hjelpemidler for å løse slike problemer.