Gå til innholdet

Pulverhåndtering - et fagområde

Pulverhåndtering er et fag. Ikke bare må man kunne prinsippene og de ulike mulige løsninger, man må også ha kjennskap til hvordan de enkelte pulver oppfører seg. Det er derfor viktig å bygge på tidligere erfaringer og eventuelt teste produktet i laboratorium før endelig løsning defineres. Vi håndterer støv, pulver, granulater og pellets innen de fleste bransjer som støperi, smelteverk, prosessindustri, næringsmiddel, farmasi, forstoff og oppdrettsnæring.
Etter kundens ønske kan AG stille på fabrikksrevisjoner og eksempelvis delta i planlegging av moderniserings- og rehabiliteringsprosjekter. Hovedfokus er på systemløsninger og prioriteringslister. Vi kan levere nøkkelferdige anlegg eller stå for del-leveranser, alt etter hva som gir best mulig resultat både teknisk og økonomisk for kunden.