Gå til innholdet

Filtrering av sveiserøyk

Krav til sikkert arbeidsmiljø i sveiseverkstedet stiller store krav til ventilasjonsanlegget og driften av dette. Riktig dimensjonerte luftmengder medfører ofte høye energikostnader dersom anlegget ikke fungerer som forutsatt.

I tidligere tider ble forurenset avtrekksluft fra sveiseavsug ofte ført som avkast rett over tak. Denne luften måtte erstattes av friskluft som krevde oppvarming til riktig innblåsningstemperatur på tilluften fra ventilasjonsanlegget. Stadig økende energipriser har gjennom årene tvunget frem behovet for energigjenvinning. I tillegg har myndighetene stadig redusert nivået på forurensninger som tillates sluppet ut til ytre miljø.

Det typiske problemet

I dagens ventilasjonsanlegg er det en selvfølge at avtrekksluften fra sveiseverkstedet behandles i et ventilasjonsaggregat utrustet med varmegjenvinning. For å beskytte varmeveksleren mot forurensning, er ventilasjonsfiltre installert foran varmeveksler.

Partiklene fra sveiserøyk er svært små, ofte i området 0,01 til 0,1 µm. Dette tilsvarer størrelsen på virus! Problemet er da at filtrene i aggregatet tettes (plugges) på kort tid. Levetiden kan ofte være så kort som en uke. Dette avhenger selvsagt av aktiviteten i sveiseverkstedet.

Tette filtre vil raskt redusere ventilasjonsluftmengden og dermed kvaliteten på den luften operatørene skal puste i. Hyppige utskiftninger av ventilasjonsfiltre representerer høye driftskostnader for virksomheten, og kan dessuten føre til produksjonsavbrudd i perioder. Stadig redusert ventilasjonskapasitet vil også kunne øke sykefraværet, og dermed redusere lønnsomheten i driften.

Løsningen

I Alfsen og Gunderson har vi lang erfaring i problemløsning i forhold til sveiserøyksfiltrering. De ultrasmå partiklene i sveiserøyken krever helt spesielle filtre tilpasset oppgaven. Filteret, som er et helautomatisk trykkluftrenset filter, plasseres i kanalnettet foran ventilasjonsaggregatet. Renset avtrekksluft leveres videre til behandling og energigjenvinning i ventilasjonsaggregatet.

AG sitt sveiserøyksfilter leveres som et komplett «plug and play» - filter, der både avtrekksvifte og all nødvendig automatikk er innebygget i filterenheten. Det er kun tilkobling av trykkluft og strøm som kreves etter montasje i anlegget.

Økonomi

I tillegg til å oppnå en miljøgevinst ved å redusere utslipp av skadelige forbindelser til naturen rundt oss, vil en installasjon sveiserøyksfilter fra Alfsen og Gunderson oftest ha en svært gunstig pay-back på investeringen. Sentrale effekter vil være:

  • Minimale utgifter til ventilasjonsfilter i ventilasjonsaggregatets avtrekkside
  • Redusere nedetid for ventilasjonsanlegget.
  • Svært lang levetid på filterinnsatser i sveiserøyksfilteret, oftest mer enn 3 år!
  • Sikrer dimensjonerende ventilasjonsluftmengder i sveiseverkstedet over tid, noe som bidrar til å holde sykefraværet på lavest mulig nivå, og dermed sikrer forutsatt produksjonsnivå.

Spør oss om sveiserøykfiltrering!

Felt markert med * må fylles ut.