Gå til innholdet

Filter

Filteret er kjernen i et velfungerende avsugssystem. Kombinasjonen mellom innovasjon og velprøvde løsninger gjør at våre moderne filtersystemer står for trygghet og kvalitet. AG leverer filtre for de fleste industrielle prosesser og tilbyr skreddersøm til hvert enkelt anlegg, samt at vi har et bredt utvalg av standardiserte løsninger. Ved å kombinere disse kan vi tilby optimale anlegg for å løse de fleste utfordringer, både effektivt og til rett pris.  

Posefilter

Et posefilter består av et antall tekstilposer plassert i en gitt geometri. Disse filtrerer støvpartikler fra den forurensede avgassen. Filterets størrelse og filterposenes egenskaper (materialtype) tilpasses etter prosess, temperatur og erfaring. Våre filtre egner seg godt til de fleste prosesser, også med store støvmengder, slitende støv og temperaturer helt opp til 260⁰ C. AG kan skreddersy filterdesign etter kundens behov. Våre filtre rensenes ved hjelp av trykkluft.

 • Kapasiteter fra 5.000 opp til 1.000 000 m³/h, eller mer pr enhet
 • Mulig utskilling av HCL, SO2 og PAH, ved hjelp av absorbenter
 • Enkel service og vedlikehold under drift
 • Leveres også med værbeskyttelse - som muliggjør poseskift under alle værforhold
 • Kan leveres i ATEX utførelse
 • Modulbasert levering sikrer rask og sikker montasje
 • Filtrerer alle støvtyper
 • Lave emisjoner, normalt < 5 mg/Nm³

Kassettfilter

Et kassettfilter funger som et posefilter. Forskjellen er utformingen av filterelementene og plasseringen av disse i filterhuset. Kassettenes utforming muliggjør helt andre filtergeometrier, der det for eksempel er begrenset plass. Egner seg godt for innendørs montasje og for filtrering av enkle støvtyper. Kassettfiltre opererer stort sett med lav filterbelastning.

 • Kapasiteter fra 2.000 til 100.000 m³/h pr enhet.
 • Leveres også med værbeskyttelse. Muliggjør poseskift under alle forhold.
 • Kan leveres i ATEX utførelse.
 • Modulbasert levering sikrer rask og sikker montasje.
 • Filtrerer de fleste støvtyper.    
 • Lave emisjoner normalt < 5 mg/Nm³
 • Kan leveres med Sinter Compact filterelementer

Patronfilter

Patronfiltre benytter seg av plisserte filterelementer med stor overflate. Dette muliggjør stor filtreingsoverflate på et komprimert areal. Patronfiltre benyttes hovedsakelig til mindre luftmengder, finpartikulært, tørt støv. Benyttes mye innenfor verksted og bearbeidingsindustrien, samt næringsmiddel og farmasi.

 • Kapasitet fra 500 -100.000 m³/h
 • Temperaturer opp til 100°C
 • Lite byggevolum i forhold til effektivt filterareal

Elektrostatisk filter

Et elektrostatisk filter egner seg godt til prosesser, med store støvmengder og høye temperaturer. Gassen passerer med lav hastighet gjennom ioniseringselektroder og utfellingsplater. Støvpartiklene lades og festes til emisjonsplater inne i filteret. Støvet faller så ned til utmatingen etter at emisjonsplatene blir påført vibrasjoner gjennom en mekanisk bankeprosess.

 • Lave trykkfall
 • Lave driftskostnader
 • Enkelt system
 • Klarer høye temperaturer
 • Kan leveres i våt utførelse for spesielle prosesser

Oljetåkefilter

AG har lang erfaring i å fjerne oljetåke og oljerøyk ut fra prosessluften i lukkede CNC maskiner og i lokaler med åpne installasjoner som dreiebenker, sagemaskiner etc. Vi finner løsninger i samarbeide med vår oppdragsgiver, tilpasset slik at operatørene får optimale arbeidsforhold, økt produktivitet og redusert sykefravær. Ved å benytte denne teknikken, som har en avskilling bedre eller lik 99,97% av alle partikler ˃0,3 µm, muliggjøres tilbakeføring av renset luft til lokalene. Dette påvirker dermed ikke luftbalansen i lokalene, og det gir en høy fleksibilitet ved installasjon av nye maskiner.

Silofilter

AG har silofilter i ulike størrelser og utforming. De leveres med eller uten eksplosjonsavlastning (ATEX). Vi har også siloutstyr: Overtrykksventiler, nivåfølere, utmatingssystemer, lastebelger osv.

Punktfilter

Brukes ofte på transportører, ved pålasting- eller omlastingspunkter. Støvet slippes rett ned på transportøren ved rensning. Benyttes helst på enkle støvtyper.

Innstikkfilter

Dette er filtre for innkapsling på siloer og transportører ol. Filtrene er plassbesparende og rimelige.

Kontakt

Avdelingsleder

+ 47 99 57 58 57
Reidar.Smeby@ag.no

Overingeniør

+47 90 01 44 36
Svend-Hermod.Sommerin@ag.no

Overingeniør

+ 47 91 10 35 53
Tomm.Johnsen@ag.no

Overingeniør

+47 91 10 03 38
Jarle.Hatlelid@ag.no

Senior Prosjektleder

+47 91 86 51 68
Odd.Gjersvoll@ag.no

Overingeniør

+47 93 93 60 32
Michal.Zurawski@ag.no

Prosjektleder

+47 95 09 56 68
anders.anderdal@ag.no

Prosjektleder

+47 97 30 55 25
Tor.Erik.Andersen@ag.no