Gå til innholdet

Avsugssystem

AG designer og leverer alle ledd i filtersystemet; fra avsug til skorstein. Vi ser at det å tenke helhetlig og avdekke utfordringene i alle ledd så tidlig som mulig i en prosjektfase er med på både å sikre høyeste kvalitet, og ikke minst unngå dyre og tidkrevende endringer på et seinere tidspunkt. Sammen med kunden analyserer vi utfordringene og designer anlegget tilpasset hvert enkelt tilfelle.

Dynamisk avskiller - forutskiller - syklon

Dynamiske avskillere benytter støvets hastighet og vekt til å separere støvet fra den forurensede gassen.

  • Benyttes til enkle prosesser eller som forutskiller til et filter
  • Tåler høye temperaturer
  • Benyttes til å avskille gnister og glødende partikler før et filter
  • Middels høyt trykkfall
  • Egner seg best til utskilling av grove partikler
  • Ingen bevegelige deler

Kanaler

Kanaler utgjør en viktig del av et anlegg for transport av luft og riktig utforming av systemet er avgjørende for å oppnå et bra resultat. AG leverer kanaler i alle størrelser og materialer og designer hvert anlegg for optimal funksjon. Vi leverer også alt av tilbehør, som spjeld, braketter, kompensatorer etc.

Hetter

For oppsamling av prosessgassen er det avgjørende at hettene er riktig utformet, vi utformer hetter tilpasset de ulike prosesser og behov.

Spjeld

I et kanalsystem og i forbindelse med et filter vil det ofte være behov for å kunne stenge av ulike seksjoner/prosesser eller regulere luftmengden. AG kan levere alle typer spjeld til industrielle formål.

Strømningsmåling

AG benytter flere ulike metoder for å overvåke og regulere luftmengden i et avsugssystem. Som oftest benyttes en frekvensomformer til å regulere viften. En enkel og sikker metode for å måle luftmengden er å benytte en venturie som integreres som en del av kanalsystemet. Denne metoden baserer seg på måle-blende prinsippet. Vi benytter også elektroniske instrumenter til regulering og måling når dette er aktuelt.

Vifter

Vi har et bredt program av radial- og aksialvifter for å kunne løse de aller fleste oppgaver. Sammen med våre samarbeidspartnere skreddersyr vi også vifter der det er hensiktsmessig.

Lydfeller

De fleste av våre kunder har et bevisst forhold til støy. Lydemisjon er en problemstilling vi fokuserer på for å ivareta arbeidsmiljø og omgivelser. Som regel er det vifter som genererer mest støy i våre anlegg. AG har flere tiltak for å møte de kravene som kunden setter. For eksempel lydfelle etter vifte, isolering av vifte eller støykabinett.

Skorstein

Skorsteinen er en vesentlig del av et komplett filteranlegg. Krav til høyde, utseende, temperatur osv. gjør at skorsteinen kan variere veldig fra anlegg til anlegg. AG og våre partnere leverer skorsteiner til de fleste prosesser og høyder.

Energigjenvinning

AG har lange tradisjoner rundt gjenvinning av energi hvor varmeoverskudd fra prosess benyttes til forvarming av vann og luft. Dette gjør at bedrifter kan redusere driftskostnadene til oppvarming betydelig. I tillegg muliggjøres flytting av energi fra plasser hvor det er overskuddsvarme til kalde nedkjølte lokaler slik at operatørenes arbeidsplasser optimaliseres.

Støvhåndtering

Støvet som samles opp i et filteranlegg må håndteres på en forsvarlig og sikker måte. Her benyttes flere ulike metoder. Valg av metode er avhengig av støvtype, plassering, temperatur, erfaring og kundens behov og definisjoner. Les mer om pulverhåndtering.

Kontakt

Avdelingsleder luftteknikk

+ 47 99 57 58 57
Reidar.Smeby@ag.no

Overingeniør

+47 90 01 44 36
Svend-Hermod.Sommerin@ag.no

Overingeniør

+ 47 91 10 35 53
Tomm.Johnsen@ag.no

Overingeniør

+47 91 10 03 38
Jarle.Hatlelid@ag.no

Senior Prosjektleder

+47 91 86 51 68
Odd.Gjersvoll@ag.no

Overingeniør

+47 93 93 60 32
Michal.Zurawski@ag.no

Prosjektleder

+47 95 09 56 68
anders.anderdal@ag.no

Prosjektleder

+47 97 30 55 25
Tor.Erik.Andersen@ag.no