Gå til innholdet
Varmegjenvinning for kanaltørker

Varmegjenvinning for kanaltørker

hos Moelven Van Severen

Moelven Van Severen har bestemt seg for å installere varmegjenvinningsanlegg for 3 kanaltørker. Disse blir installert og satt i drift i sommermånedene. Investeringen gir stor energibesparelse som vil være inntjent i løpet av få år. Samtidig frigjør dette energi som kan benyttes til annet formål eller selges til kraftleverandør.

Tilbake