Gå til innholdet
Et tørkeanlegg for fremtiden

Et tørkeanlegg for fremtiden

AGs filosofi har i mange år vært å ha flere ben å stå på. Vi har derfor kunder innen alle typer industri og energiselskap.

Bredden i bransjer og kundemassen ble redningen i koronaåret 2020, og regnskapet som skal behandles av generalforsamlingen i mai bekrefter dette i klartekst. Inntjeningen fra 2019 er opprettholdt, og ikke minst har vi forbedret driftsresultatet takket være gode prosjektgjennomføringer og stor grad av nøysomhet i et år fullstendig preget av korona.

Vi fortsetter der vi slapp i fjor, og kan glede oss over en svært god salgsmåned i mars på i underkant av 30 mill, og hvor bestillingen av 3 stk store truckkammer var den største. Trelasttørker, som vi har levert siden tidlig på 60 tallet, kan stå som et godt eksempel på at det er lønnsomt å være en langsiktig aktør også i et marked der etterspørselen svinger stort. Sagbruksbransjen er mer i vinden enn på mange år, og investeringsplanene er mange og store. Vi ser lyst på fremtiden for bransjen og som tørkeleverandør.


Vi er i full gang med prosjekteringen, og gleder oss til å levere etter vår oppfatning, markedets mest energiøkonomiske tørker før året er omme, til beste for sagbruket og "For et renere miljø".

Les mer her

Tilbake