Gå til innholdet
Nytt anlegg for fylling av storsekk

Nytt anlegg for fylling av storsekk

til GE Healthcare, Lindesnes

I samarbeid med GE Healthcare har Alfsen og Gunderson designet, konstruert og levert et nytt pakke- og transportanlegg for legemiddelpulver.

Anlegget inneholder komponenter for tørking – vibrasjonstransport - silolagring med utveiing – storsekkfyller med emballering. Produktet fylles støvfritt i storsekk og når sekker har den riktig, oppgitte vekten, vil innløpet bli forseglet. Dette for å hindre inntrenging av fremmedpartikler.

Et automatisk rullebånd transporterer sekken frem for strekkfilmemballering og merking. Sekkene står tilslutt ferdig emballert på pall for så å bli hentet av truck for transport til kunde.

Vi takker for et godt samarbeid og den tillitten GE Healthcare har vist oss.

Tilbake