Gå til innholdet

Produktansvarlig vannteknikk og renseteknikk

Du blir en del av en fremoverlent og ansatt eid bedrift der all kompetanse er i eget hus - dette skal vi fortsette med og dette er vi veldig stolte av!
Hos oss får du stor grad av frihet med mulighet til å påvirke din egen arbeidshverdag. Latteren sitter løst, vi er løsningsorienterte og har en fleksibel kultur. Vi er et lag og vi spiller hverandre gode! Vi er opptatt av å ha det bra på jobb og det gjenspeiles i våre lokaler og det vi gjør sammen.

Videre får du:

 • Fast ansettelse i et ansatt eid, helnorsk selskap med ryddige forhold og kompetente ansatte
 • Tilbud om medeierskap gjennom rabattert og finansiert aksjekjøpsordning
 • Mulighet for etter/videreutdanning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Firmahytteordning og bedriftsidrettslag
 • Mulighet for hjemmekontor 2 dager i uken

Hovedkontoret vårt er på Brynseng i Oslo. Her får du moderne innredet lokaler med lyse cellekontor til alle, godt med parkeringsplasser og umiddelbar nærhet til offentlig kommunikasjon. 

Vi jobber i team og er rådgivere for våre kunder: Vi er opptatt av at kunden skal oppleve at vi tar ansvar, er pålitelige og leverer kvalitet. Slik bygger vi tillit og får gode og varige kunderelasjoner.
Denne stillingen vil ha fokus på vann og renseteknikk. Du vil få ansvar for både eksisterende kunder og nye kunder. Markedene vil blant annet være kommunale vann- og avløpsanlegg, private vannverk, prosessindustri, offshoreindustrien og VA-entreprenører. Sammen med kunden vil du bidra til gode og effektive løsninger for å sikre kvalitet i leveransen.

Videre innebærer stillingen som Produktansvarlig innenfor vannteknikk og renseteknikk:

 • Salg av produkter og anlegg innenfor det vanntekniske produktområdet
 • Produktansvar, salg og prosjektering av produkter/systemer innenfor vann og renseteknikk
 • Prosjektleder innen vannteknisk området
 • Bistå ved igangsetting av anlegg
 • Supportere og være en rådgiver til kunder og kollegaer ved tekniske utfordringer

Vi tror den rette kandidaten har følgende erfaring:

 • Minimum 5 års erfaring fra lignende rolle
 • Rådgivende ingeniør rolle, innenfor fagområdene vannbehandling eller prosessteknikk
 • Praktisk erfaring fra arbeid knyttet til VA-systemer og prosessanlegg generelt
 • Arbeid mot offshoreindustrien og væskesystemer vil være en fordel
 • Drikkevannsystemer, avløpsanlegg eller behandling/rensing av prosessvæske


Om Alfsen og Gunderson:
Alfsen og Gunderson ble etablert i 1926 og har siden utviklet seg til å bli et ledende firma innen vann-, luft-, tørke-, rense- og pumpeteknologi. I tillegg til å designe og dimensjonere tekniske løsninger, selger vi kvalitetsutstyr fra ledende produsenter i Europa, Amerika og Japan. Våre kunder er primært industri, offshore, shipping, kommuner og energiprodusenter, og vi betrakter Norge, Island og Sverige som vårt hjemmemarked. Innen enkelte nisje områder, har vi egenutviklet teknologi, som eksporteres over hele verden.

I AG jobber vi i team, og når du kjøper våre tjenester kjøper du hele selskapets kompetanse.
Kombinasjonen av vel utprøvde systemer, tilpasninger og videreutvikling av smarte løsninger er vår lidenskap og vår hovedinteresse. Vi tror på at de beste løsningene kommer gjennom engasjement, kompetanse og tett dialog med kunden. Derfor rekrutterer vi med mål om at våre ansatte skal trives og bli i jobben i mange år. Firmaet er tuftet på ideen om at de ansatte skal eie selskapet. Det bidrar til at vi som jobber her tenker langsiktig, er mer motiverte og ser verdien av at AG har en god og sunn drift over tid.

Kontakt