Alfsen og Gunderson AS

Change language

Støvmålinger

Det stilles store krav om å begrense utslipp av forurensede gasser så vel til indre som til ytre miljø. AGhar i en årrekke foretatt målinger av alle typer konsesjonbelagt utslipp. Vi fortar målinger av de fleste parametere i gasstrømmer. Våre målinger utføres etter Norsk og Internasjonal Standard.

Hva vi kan måle?

Vi kan utføre emisjons- og støvmålinger av de fleste typer utslipp fra industri og fyringsanlegg.

Feltarbeid

Måling av utslipp ute på anlegg utføres av høyt kvalifisert personell med lang erfaring fra slike målinger. Prosedyrer for målinger følger Norsk Standard. Måleutstyr sendes til leverandør for ettersyn og kalibrering minst en gang pr. år.

Analyse av måletakning

Prøver fra utførte feltmålinger sendes til et nøytralt Akkreditert labratorie for analyse. Resultat fra analysen overføres til en målerapport.

Målerapport

Resultat fra utført måling settes inn i en oversiktlig rapport hvor måleresultatet er lett å sammenligne med myndigheters stedlige krav.

Hva vi kan bidra med

  • Utslippsmålinger fra industri og fyringsanlegg.
  • Kalibrering av fast montert måleutstyr.
  • Foreta teknisk gjennomgang og analyser for å finne årsak til utslipp av støv og gasser.
  • Vedlikehold og reparasjon av de fleste typer luftteknisk utstyr
  • Rehabilitering av eksisterende, samt levere nye tilluft og avsugsanlegg..
  • Være luftteknisk problemløser for norsk industri.
  • Akutt service ved behov.

Kontakt

Knut Fagerlid

Knut Fagerlid
Serviceleder

+47 22 70 77 61
+ 47 90 76 09 32
Knut.Fagerlid@ag.no

Finn Erik Fugli

Finn Erik Fugli
Servicetekniker

+47 90 25 44 90
Finn.Erik.Fugli@ag.no

Bjørn-Erik Gabrielsen

Bjørn-Erik Gabrielsen
Servicetekniker

Anita Gudbrandsen

Anita Gudbrandsen
Servicekoordinator

+47 93 25 78 96
anita.gudbrandsen@ag.no

Alfsen og Gunderson AS • Brynsveien 5 • N-0667 Oslo
Tlf: 22 70 77 00 • Fax: 22 70 77 01 • post@ag.noinvoice@ag.no • Design: www.07.no