Alfsen og Gunderson AS

Change language

Service luftteknikk

Vårt største aktivitet er innen støv- og gassrenseanlegg samt industristøvsugere. Vi utfører støvmåling på utslipp fra renseanlegg med avansert måleutstyr i tillegg til øvrig service. Et annet viktig område er ventilasjon i industri- og næringsbygg, herunder også service av oljefyrte varmluft- og hetoljeaggregater. I tillegg har vi betydelig kompetanse på luftavfuktningsanlegg, enten det gjelder land- eller marinebaserte anlegg.

Service pumper/vannteknikk

Vår serviceavdeling er godt utrustet og har spesialkompetanse på alle våre pumper og vannbehandlingsanlegg både på land og offshore. Både i Oslo og Trondheim har vi eget serviceverksted med bl.a. laserutstyr for oppretting. Vi har også fast samarbeid med lokale produksjonsverksteder med sertifiserte sveisere.

Serviceavtaler

For utstyr som er sentralt i en bedrifts produksjon, kan stopp få store konsekvenser. Forebyggende vedlikehold gjennom jevnlig tilsyn vil gi den laveste vedlikeholdskostnaden over tid. Vi inngår gjerne serviceavtaler i forbindelse med nye leveranser og på eldre anlegg. Hvor ofte det er behov for tilsyn, må avgjøres i hvert enkelt tilfelle i samråd med kunden.

Tilstandskontroll/ rehabilitering

Når utstyr ikke lenger fungerer optimalt, kan en tilstandskontroll være nyttig. Ut fra kontrollen vil vi foreslå nødvendige tiltak for å få utstyret/anlegget tilbake til ønsket funksjon. Vi utarbeider gjerne tilbud med bindende pris.

Støvmålinger

Det stilles store krav om å begrense utslipp av forurensede gasser så vel til indre som til ytre miljø. AG har i en årrekke foretatt målinger av alle typer konsesjonbelagt utslipp. Vi fortar målinger av de fleste parametere i gasstrømmer. Våre målinger utføres etter Norsk og Internasjonal Standard.

Les mer..

Kontakt

Knut Fagerlid

Knut Fagerlid
Serviceleder

+47 22 70 77 61
+ 47 90 76 09 32
Knut.Fagerlid@ag.no

Finn Erik Fugli

Finn Erik Fugli
Servicetekniker

+47 90 25 44 90
Finn.Erik.Fugli@ag.no

Bjørn-Erik Gabrielsen

Bjørn-Erik Gabrielsen
Servicetekniker

Anita Gudbrandsen

Anita Gudbrandsen
Servicekoordinator

+47 93 25 78 96
anita.gudbrandsen@ag.no

Brosjyre

Alfsen og Gunderson AS • Brynsveien 5 • N-0667 Oslo
Tlf: 22 70 77 00 • Fax: 22 70 77 01 • post@ag.noinvoice@ag.no • Design: www.07.no