Gå til innholdet

Bygg og Skade

Hvis du har hullrom i en konstruksjon, hvorfor drive kontinuerlig vedlikehold hvis en avfukter kan gjøre samme jobben? I hule brokonstruksjoner er en avfukter den rette løsningen. 

Ved fuktskader er en avfukter et viktig ledd i saneringsjobben.

Arkivering av bøker og filmer krever også riktig og stabil fuktighet.

Brokonstruksjoner

I dag bygges veldig mange broer opp av brokasser. Disse modulene er tilnærmet tette kasser med hulrom. Selv om kassene er tette, vil det alltid være lekkasje og dermed fukt. For å beskytte mot korrosjonsskader er et alternativ å male jevnlig, men ved heller å sette inn en avfukter får du en løsning med lang levetid. Samme prinsipp gjelder for andre konstruksjoner av stål der du har hulrom.

Skadesanering

Skadesanering foregår ofte i trange og fuktige rom. Da er det viktig at avfukteren er solid og robust, samt lett å håndtere. Den bør være lett å sette opp og koble til. De små avfukterne fra DST, for eksempel DR-010B, er i rustfri utførelse og er lette å flytte på. Inntak og utblås har standardmål for enkel tilkobling. Siden avfukterne fra DST er sorpsjonsavfuktere, klarer de jobben selv om temperaturen er lav.

For større vannskader kan en større avfukter som R-060BR være passende. Den kan leveres med egen tralle for enkel transport og fleksibilitet.

Museum og Arkiv

I museum og arkiv lagres viktige kulturminner som skal kunne vises frem for ettertiden. Det stille store krav til kontroll på inneklima. Hvis fuktigheten blir for høy kan bøker sprekke opp, organisk materiale endre karakter og mikrofilmer kan skades.

Med en avfukter fra Alfsen og Gunderson kan du få kontroll på klimaet og være sikker på at skattene bevares.

Hvorfor avfukte?

Kontakt

Produktansvarlig avfuktere og tørkesystemer

+47 95 73 92 41
Sveinung.Bekken@ag.no

Salgsingeniør

+47 951 78 273
Willy.Bruraas@ag.no

Prosjektleder

+47 95 80 88 69
tor.kristian.opaas@ag.no

Prosjektleder

+47 45 666 873
Edvard.haugland@ag.no