Alfsen og Gunderson AS

Change language

Ventilasjonsanlegg

AG har gjennom en årrekke bygget opp høy kompetanse med en stor stab av ingeniører som er med på å utforme og levere balanserte ventilasjonsanlegg for industrien. Anleggene leveres med varmegjenvinnere og filter for partikkelavskilling hvor forurenset avtrekksluft filtreres, og mellom 60-90% av energien i brukt avtrekksluft gjenvinnes og forvarmer friskluften før den tilføres lokalene. Våre ingeniører har lang erfaring i utforming av effektive anlegg tilpasset industrien. Ved endringer kan vi bistå med dimensjoneringer og tilpassninger av eksisterende avsugspunkter og kanalsystemer. Det er viktig å sikre transporthastighet for støvet for å unngå avsetninger og unødig slitasje i kanalene. Vi er også behjelpelige med å løse lokale utfordringer på arbeidsplassene som går på trekk, støy, tilførsel av friskluft i oppholdssonen, skjerming av forurensningskilder ved å benytte avtrekkshetter og avtrekkskap etc.

  • Komplette ventilasjonsanlegg med kanalnett, luftfordelingsutstyr og aggregat.
  • Eksosavtrekk med utstyr som trommel, skinne, lokale enheter etc….
  • Sveisavtrekk tilpasset kundens behov, enkle avtrekksarmer, med filter for fjerning av partikler i avtrekkluften, tilpasset varmegjenvinning etc….
  • Spesialavtrekk tilpasset prosess
  • Utføres tilpasset brukeren, rustfritt, syrefast, epoxy belagt etc.

Energigjenvinning

Når vi suger ut luft kreves det at tilsvarende luftmengde tilføres lokalene. Ofte er det god økonomi i å varmeveksle avtrekk med friskluften, slik at kald uteluft forvarmes ved hjelp av energien som hentes ut fra avtrekksluften.

Oljetåkeavskilling

AG har lang erfaring i å fjerne oljetåke og oljerøyk ut fra prosessluften i lukkede CNC maskiner og lokaler med åpne installasjoner som dreibenker, sagemaskiner etc.

Drift og vedlikehold

VI har høy kompetanse og egne systemer for drift og vedlikehold av tekniske anlegg, med mulighet for fjernovervåking. Vi bidrar til lave driftskostnader, økt levetid på utstyret og sørger for at anlegget til enhver tid virker som forutsatt.

Kontakt

Svend-Hermod Sommerin

Svend-Hermod Sommerin
Overingeniør

+47 22 70 77 54
+47 90 01 44 36
Svend-Hermod.Sommerin@ag.no

Reidar Smeby

Reidar Smeby
Avdelingsleder luftteknikk

+ 47 22 70 77 62
+ 47 99 57 58 57
Reidar.Smeby@ag.no

Tomm Johnsen

Tomm Johnsen
Overingeniør

+ 47 22 70 77 63
+ 47 91 10 35 53
Tomm.Johnsen@ag.no

Produsenter

Alfsen og Gunderson AS • Brynsveien 5 • N-0667 Oslo
Tlf: 22 70 77 00 • Fax: 22 70 77 01 • post@ag.noinvoice@ag.no • Design: www.07.no