Gå til innholdet

Oljetåke-
avskilling

AG har lang erfaring i å fjerne oljetåke og oljerøyk ut fra prosessluften i lukkede CNC maskiner og lokaler med åpne installasjoner som dreibenker, sagemaskiner etc. Målsettingen vår er å finne løsninger i samarbeide med vår oppdragsgiver, tilpasset slik at operatørene får optimale arbeidsforhold, økt produktivitet, redusert sykefravær og samtidig tilfredsstille myndighetenes krav til utslipp og kontroll på energi kostnadene. Ved å benytte denne teknikken som har en avskilling på inntil 99,99% av alle partikler ˃0,3 µm muliggjøres tilbakeføring av renset luft til lokalene, eventuelt via ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner.

Absolent oljetåkefilter A-mist har følgende bruksområde:

 • Sliping (skjærevæske emulsjon)
 • Dreiing (skjærevæske emulsjon)
 • Fresing (skjærevæske emulsjon)
 • Maskinering, bruker rett olje og moderat belastning

Hvorfor behøves oljetåkefilter?

 • Oljetåke er farlig ved innåndning og kan forårsake ulike typer kreft
 • Oljetåke forårsaker glatte gulv og samler støv på maskiner og vegger
 • Kravene fra myndighetene er økende, det er viktig å investere i utstyr som kan håndtere fremtidige krav

Absolent har løsningen!

 • Absolent oljetåkefilter har en garantert avskillingsgrad på mer en 99,99 % ved en partikkelstørrelse på ˃3 µm. Avskillingsgraden er konstant og reduseres ikke over tid.
 • Absolent oljetåkefilter A-mist er utviklet for at kunden skal få en garantert høy avskillingsgrad som ikke forringer en lang driftstid før filteret må byttes. Filteret er dimensjonert for kontinuerlig drift.
 • Filterkassettene er selvdrenerende og har en svært lang levetid noen som gjør service og vedlikeholdskostnadene lave. I de fleste tilfeller kan A-mist filteret et rengjøres, kan ha driftstid opp mot 6 år før filterbytte. Dette gir ekstremt lave driftskostnader. 
 • Den rensede luften kan i de fleste tilfeller returneres tilbake til lokalene. Dette gjør at den allerede oppvarmede romluften ikke må erstattes med kald uteluft og at energikostnadene holdes nede.
 • Den oppsamlede oljen kan resirkuleres. 
 • Filtrene er modulbygget slik at det er mulig å tilpasse løsninger etter behov ved å bygge sammen enheter.
 • Filtrene er branntestet og holder et lavt støynivå.

Kontakt

Overingeniør

+47 22 70 77 54
+47 90 01 44 36
Svend-Hermod.Sommerin@ag.no

Avdelingsleder luftteknikk

+ 47 22 70 77 62
+ 47 99 57 58 57
Reidar.Smeby@ag.no

Overingeniør

+ 47 22 70 77 63
+ 47 91 10 35 53
Tomm.Johnsen@ag.no