Alfsen og Gunderson AS

Change language

Oljetåkeavskilling

AG har lang erfaring i å fjerne oljetåke og oljerøyk ut fra prosessluften i lukkede CNC maskiner og lokaler med åpne installasjoner som dreibenker, sagemaskiner etc. Målsettingen vår er å finne løsninger i samarbeide med vår oppdragsgiver, tilpasset slik at operatørene får optimale arbeidsforhold, økt produktivitet, redusert sykefravær og samtidig tilfredsstille myndighetenes krav til utslipp og kontroll på energi kostnadene. Ved å benytte denne teknikken som har en avskilling på inntil 99,99% av alle partikler ˃0,3 µm muliggjøres tilbakeføring av renset luft til lokalene, eventuelt via ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner.

Absolent oljetåkefilter A-mist har følgende bruksområde:

 • Sliping (skjærevæske emulsjon)
 • Dreiing (skjærevæske emulsjon)
 • Fresing (skjærevæske emulsjon)
 • Maskinering, bruker rett olje og moderat belastning

Hvorfor behøves oljetåkefilter?

 • Oljetåke er farlig ved innåndning og kan forårsake ulike typer kreft
 • Oljetåke forårsaker glatte gulv og samler støv på maskiner og vegger
 • Kravene fra myndighetene er økende, det er viktig å investere i utstyr som kan håndtere fremtidige krav

Absolent har løsningen!

 • Absolent oljetåkefilter har en garantert avskillingsgrad på mer en 99,99 % ved en partikkelstørrelse på ˃3 µm. Avskillingsgraden er konstant og reduseres ikke over tid.
 • Absolent oljetåkefilter A-mist er utviklet for at kunden skal få en garantert høy avskillingsgrad som ikke forringer en lang driftstid før filteret må byttes. Filteret er dimensjonert for kontinuerlig drift.
 • Filterkassettene er selvdrenerende og har en svært lang levetid noen som gjør service og vedlikeholdskostnadene lave. I de fleste tilfeller kan A-mist filteret et rengjøres, kan ha driftstid opp mot 6 år før filterbytte. Dette gir ekstremt lave driftskostnader. 
 • Den rensede luften kan i de fleste tilfeller returneres tilbake til lokalene. Dette gjør at den allerede oppvarmede romluften ikke må erstattes med kald uteluft og at energikostnadene holdes nede.
 • Den oppsamlede oljen kan resirkuleres. 
 • Filtrene er modulbygget slik at det er mulig å tilpasse løsninger etter behov ved å bygge sammen enheter.
 • Filtrene er branntestet og holder et lavt støynivå.

Energigjenvinning

Når vi suger ut luft kreves det at tilsvarende luftmengde tilføres lokalene. Ofte er det god økonomi i å varmeveksle avtrekk med friskluften, slik at kald uteluft forvarmes ved hjelp av energien som hentes ut fra avtrekksluften.

Ventilasjonsanlegg

Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner og filter for partikkelavskilling, hvor forurenset avtrekksluft filtreres og mellom 60-80% av energien i brukt avtrekksluft gjenvinnes.

Drift og vedlikehold

VI har høy kompetanse og egne systemer for drift og vedlikehold av tekniske anlegg, med mulighet for fjernovervåking. Vi bidrar til lave driftskostnader, økt levetid på utstyret og sørger for at anlegget til enhver tid virker som forutsatt.

Kontakt

Svend-Hermod Sommerin

Svend-Hermod Sommerin
Overingeniør

+47 22 70 77 54
+47 90 01 44 36
Svend-Hermod.Sommerin@ag.no

Reidar Smeby

Reidar Smeby
Avdelingsleder luftteknikk

+ 47 22 70 77 62
+ 47 99 57 58 57
Reidar.Smeby@ag.no

Tomm Johnsen

Tomm Johnsen
Overingeniør

+ 47 22 70 77 63
+ 47 91 10 35 53
Tomm.Johnsen@ag.no

Produsenter

Alfsen og Gunderson AS • Brynsveien 5 • N-0667 Oslo
Tlf: 22 70 77 00 • Fax: 22 70 77 01 • post@ag.noinvoice@ag.no • Design: www.07.no