Alfsen og Gunderson AS

Change language

Energigjenvinning

AG har lange tradisjoner rundt gjenvinning av energi hvor varmeoverskudd fra prosess benyttes til forvarming av vann og luft. Dette gjør at bedrifter kan redusere driftskostnadene til oppvarming betydelig. I tillegg muliggjøres flytting av energi fra plasser hvor det er overskuddsvarme til kalde nedkjølte lokaler slik at operatørenes arbeidsplasser optimaliseres. Når vi suger ut luft kreves det at tilsvarende luftmengde tilføres lokalene. Ofte er det god økonomi i å varmeveksle avtrekk med friskluften, slik at kald ute luft forvarmes ved hjelp av energien som hentes ut fra avtrekksluften. Der hvor det behov for å kjøle ned prosesser, som f. eks i støpeindustrien kan det installere vannbårene gjenvinnere hvor varmeoverskuddet kan overføres til lokale varmeanlegg eventuelt fjernvarmeanlegg. Vi er behjelpelig med å beregne nedbetalingstiden, samt finne den mest optimale varmegjenvinner tilpasset prosses og lokalenes utforming.

Oljetåkeavskilling

AG har lang erfaring i å fjerne oljetåke og oljerøyk ut fra prosessluften i lukkede CNC maskiner og lokaler med åpne installasjoner som dreibenker, sagemaskiner etc.

Ventilasjonsanlegg

Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner og filter for partikkelavskilling, hvor forurenset avtrekksluft filtreres og mellom 60-80% av energien i brukt avtrekksluft gjenvinnes.

Drift og vedlikehold

VI har høy kompetanse og egne systemer for drift og vedlikehold av tekniske anlegg, med mulighet for fjernovervåking. Vi bidrar til lave driftskostnader, økt levetid på utstyret og sørger for at anlegget til enhver tid virker som forutsatt.

Kontakt

Svend-Hermod Sommerin

Svend-Hermod Sommerin
Overingeniør

+47 22 70 77 54
+47 90 01 44 36
Svend-Hermod.Sommerin@ag.no

Reidar Smeby

Reidar Smeby
Avdelingsleder luftteknikk

+ 47 22 70 77 62
+ 47 99 57 58 57
Reidar.Smeby@ag.no

Tomm Johnsen

Tomm Johnsen
Overingeniør

+ 47 22 70 77 63
+ 47 91 10 35 53
Tomm.Johnsen@ag.no

Produsenter

Alfsen og Gunderson AS • Brynsveien 5 • N-0667 Oslo
Tlf: 22 70 77 00 • Fax: 22 70 77 01 • post@ag.noinvoice@ag.no • Design: www.07.no