Alfsen og Gunderson AS

Change language

Drift og vedlikehold

Vi i AG har høy kompetanse, lang erfaring og egne systemer innen drift og vedlikehold av tekniske anlegg med mulighet for fjernovervåking. Ved å benytte seg av denne kompetansen vil vi kunne være med å optimalisere driftskostnadene, øke levetiden på utstyret og sørge for at anlegget til enhver tid virker som forutsatt. Våre serviceingeniører har lang erfaring i drifting av anlegg og kan bistå med optimalisering av eksisterende anlegg og eventuelt komme med forslag til endringer tilpasset nye driftsformer. Ved endringer kan vi bistå med dimensjoneringer, tilpassninger og beregninger av nye og eksisterende avsugspunkter med kanalsystemer tilpasset dette.

  • Leverer reservedeler tilpasset anleggets funksjon.
  • Utføre forbyggende vedlikehold.
  • Bistå med enkle tilpasninger og ombygninger 

Oljetåkeavskilling

AG har lang erfaring i å fjerne oljetåke og oljerøyk ut fra prosessluften i lukkede CNC maskiner og lokaler med åpne installasjoner som dreibenker, sagemaskiner etc.

Energigjenvinning

Når vi suger ut luft kreves det at tilsvarende luftmengde tilføres lokalene. Ofte er det god økonomi i å varmeveksle avtrekk med friskluften, slik at kald uteluft forvarmes ved hjelp av energien som hentes ut fra avtrekksluften.

Ventilasjonsanlegg

Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner og filter for partikkelavskilling, hvor forurenset avtrekksluft filtreres og mellom 60-80% av energien i brukt avtrekksluft gjenvinnes.

Kontakt

Svend-Hermod Sommerin

Svend-Hermod Sommerin
Overingeniør

+47 22 70 77 54
+47 90 01 44 36
Svend-Hermod.Sommerin@ag.no

Reidar Smeby

Reidar Smeby
Avdelingsleder luftteknikk

+ 47 22 70 77 62
+ 47 99 57 58 57
Reidar.Smeby@ag.no

Tomm Johnsen

Tomm Johnsen
Overingeniør

+ 47 22 70 77 63
+ 47 91 10 35 53
Tomm.Johnsen@ag.no

Produsenter

Alfsen og Gunderson AS • Brynsveien 5 • N-0667 Oslo
Tlf: 22 70 77 00 • Fax: 22 70 77 01 • post@ag.noinvoice@ag.no • Design: www.07.no