Gå til innholdet

Industri-
ventilasjon

Våre ingeniører har lang erfaring i utforming av effektive anlegg og sammen med våre kunder finner vi løsninger som ivaretar myndighetenes krav, optimal energiøkonomisering, operatørenes miljø og prosessen i produksjon for å få et optimalt produkt. Vårt utstyr kan tilpasses de fleste ATEX-soner. Industriens spesielle krav innebærer vanligvis at det er nødvendig å skreddersy løsninger hvor inneklimaet tilpasses hver enkelt arbeidsplass og lokalenes utforming.

<!--@Item.AltTekst-->

Oljetåkeavskilling

AG har lang erfaring i å fjerne oljetåke og oljerøyk ut fra prosessluften i lukkede CNC maskiner og lokaler med åpne installasjoner som dreibenker, sagemaskiner etc.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Ventilasjonsanlegg

Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner og filter for partikkelavskilling, hvor forurenset avtrekksluft filtreres og mellom 60-80% av energien i brukt avtrekksluft gjenvinnes.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Energigjenvinning

Når vi suger ut luft kreves det at tilsvarende luftmengde tilføres lokalene. Ofte er det god økonomi i å varmeveksle avtrekk med friskluften, slik at kald uteluft forvarmes ved hjelp av energien som hentes ut fra avtrekksluften.

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Drift og vedlikehold

VI har høy kompetanse og egne systemer for drift og vedlikehold av tekniske anlegg, med mulighet for fjernovervåking. Vi bidrar til lave driftskostnader, økt levetid på utstyret og sørger for at anlegget til enhver tid virker som forutsatt.

Les mer

Kontakt

Overingeniør

+47 22 70 77 54
+47 90 01 44 36
Svend-Hermod.Sommerin@ag.no

Avdelingsleder luftteknikk

+ 47 22 70 77 62
+ 47 99 57 58 57
Reidar.Smeby@ag.no

Overingeniør

+ 47 22 70 77 63
+ 47 91 10 35 53
Tomm.Johnsen@ag.no