Gå til innholdet
Pulverhåndtering

Mottakssilo – hvordan tar du imot råvarene dine?

Kjøper du råvarer i bulk for videreforedling og verdiskapning i bedriften din, kan det være avgjørende for kvalitet og lønnsomhet at du håndterer dette på en trygg og riktig måte

Riktig produkt til riktig prosess, og i en konsistens som gir deg et kvalitetsprodukt til dine kunder er nøkkelfaktorer. Samtidig er det et viktig HMS-aspekt ved dette. Har du et sikkerhetssystem som hindrer utslipp til omgivelsene, skade på personer og som varsler om vedlikeholdsbehov?

Råvarene er ofte en av de største innsatsfaktorene, så det er viktig at mest mulig er tilgjengelig for videreforedlingen. Pulver er en fellesbetegnelse på tørre råvarer med ulik form, hardhet, tetthet og følsomhet for eksempel mekanisk behandling. Mottaket av råvaren er den første av en rekke prosesser fram til et ferdig produkt, hvor det er viktig å ta hensyn til dets egenskaper for å få best mulig lønnsomhet.

Oppgradere eksisterende silo

Har du en eksisterende silo er det kanskje en oppgradering av sikkerhetssystemene som er aktuell. Generelt blir regelverk stadig strengere og ansvaret blir klarere definert nå enn tidligere hvis det skulle skje en ulykke. Sørg for at du har et system som varsler før siloen er overfylt, silofilteret er tett, eller overtrykksventilen er slått ut. Dette kan hindre fatale hendelser med personskade, tap av produkt og forurensning av området. Samtidig kan systemet ta hånd om og sikre at riktig produkt havner i riktig silo. En trygghet for både mottaker og for eksempel en ny transportør som kanskje kommer til en installasjon for første gang.

Samtidig finnes det gode alternativer for å se på en oppgradering av en eksisterende silo opp mot bruk til nye produkter med nye egenskaper og krav.

Installasjon av ny silo

Er det en ny installasjon kan den skreddersys til de behov dere har; ønsket volum, er det lokale krav til høyde og utforming forøvrig. Nødvendig sikkerhetsutstyr kommer på plass og ikke minst er hele installasjonen teknisk utformet slik at produktet beholder sine egenskaper på best mulig vis.

Hva bør sjekkes ut?

Før en avgjørelse tas enten det vurderes en oppgradering eller installasjon av ny silo bør det avklares hvordan man fyller siloen, utforming av silobunnen og utmatingen til videre transport inn i produksjonen, eller om det skal  direkte på bil for videre transport til f.eks. sementproduksjon eller salting av veier, eller skal innholdet direkte ned til en pakkestasjon for ompakking til småsekker eller storsekker for videresalg.

Vil det være et behov for veiesystem i fremtidig drift?

Vår erfaring er din trygghet

Vi har bred erfaring i faget og kunnskap om hvordan mange produkter oppfører seg og hvordan de skal behandles. Vi har også et stort nettverk av partnere som vi har jobbet med lenge, og flere av de har testsentre hvor man kan få verifisert egenskaper og hva som er Best Available Technology (BAT).

Ta kontakt med oss om du har spørsmål til hvordan vi jobber, hva vi leverer eller en helt konkret forespørsel.

Mer om silo og bulkanlegg

AG-bloggen