Alfsen og Gunderson AS

Change language

Støvmålinger

Vi kan utføre emisjons- og støvmålinger av de fleste typer utslipp fra industri og fyringsanlegg.

Det stilles store krav om å begrense utslipp av forurensede gasser så vel til indre som til ytre miljø. AGhar i en årrekke foretatt målinger av alle typer konsesjonbelagt utslipp. Vi fortar målinger av de fleste parametere i gasstrømmer. Våre målinger utføres etter Norsk og Internasjonal standard.

For mer informasjon og kontaktpersoner klikk her

Tilbake

Link til produktsider

Søk i ag.no

Alfsen og Gunderson AS • Brynsveien 5 • N-0667 Oslo
Tlf: 22 70 77 00 • Fax: 22 70 77 01 • post@ag.noinvoice@ag.no • Design: www.07.no