Gå til innholdet
Nye reaktortopper på Alcoa Mosjøen

Nye reaktortopper på Alcoa Mosjøen

levert og igangkjørt.

AG har nylig ferdigstilt et større prosjekt for Alcoa Mosjøen. Prosjektet innebar å bytte 7 nye reaktortopper for renseanlegget i forbindelse med elektrolysehallen.
På grunn av svært reaktive prosesser og gasser i luften ble reaktorene bygd i aluminium. AG designet og prosjekterte ferdig reaktorene, mens største underleverandør, Glør AS, produserte og monterte de nye toppene. Jobben innebar å kappe av de gamle toppene, sveise på nye, samt bygge plattform. I tillegg ble trykkluftssystemet oppgradert og poser og kurver byttet. Totalt ble over 8500 poser og kurver montert, samt 532 ventiler og 70 trykktanker. Prosjektet hadde oppstart høsten 2015 og sto ferdigstilt oktober 2016. Hver reaktor ble satt i drift underveis som de ble ferdige og første reaktor har nå operert uten stopp i 1 år. Alcoa har siden installert støvmålere og loggen viser at utslippet er betydelig redusert. Vi takker for et flott samarbeid og ser frem til nye utfordringer!

Tilbake