Gå til innholdet

Informasjon i forbindelse med COVID-19

Kjære kunder og samarbeidspartnere. Vi står overfor en uoversiktlig krise som eskalerer hurtigere og kraftigere enn antatt.

AG har iverksatt tiltak for å hindre smitte og spredning av viruset av hensyn til våre ansatte og omgivelsene. Vi har derfor stoppet alle reiser, messer, møter etc som ikke er forretningskritiske for våre kunder.

Våre underleverandører fra Europa og Japan, gjør sitt ytterste for å holde oppe produksjonen og leveringssikkerheten, våre ansatte innen prosjekt, salg og ordre er fullt operative fra sine hjemmekontor, og vårt lager og servicepersonell opererer tilnærmet som normalt. Vi er derfor fornøyde med å informere om at vi langt på vei klarer å opprettholde et normalt service- og leveringsnivå overfor deg som kunde. Dette kan naturlig nok forandre seg i dagene fremover. 

Vi har fortsatt ikke sett det fulle omfanget og effekten av denne pandemien, så vi anbefaler å:

Planlegg innkjøp av varer og tjenester så tidlig som mulig.
Ta høyde for noe lengre leveringstider og større valutasvingninger enn normalt.

Det vil gi økt forutsigbarhet og mulighet for god planlegging for begge parter.

Ta gjerne kontakt med undertegnede hvis du har spørsmål vedrørende AG, eller kontakt våre prosjektledere, selgere og serviceteknikere.

Kontaktpersoner 

Oslo, 16. mars 2020

Med vennlig hilsen

Haakon L. Bryhn | Adm. Dir. | CEO
m: +47 40 41 31 04 
Haakon.L.Bryhn@ag.no 

Tilbake